VIETNAMESE
quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
ENGLISH
Travel and Tourism Management
NOUN
/ˈtrævəl ænd ˈtʊˌrɪzəm ˈmænəʤmənt/
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là ngành học đòi hỏi sự năng động tối đa, bao gồm quá trình quản lý và điều hành du lịch, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch; nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết những phát sinh, thiết kế các chương trình du lịch.
Ví dụ
1.
Tôi sắp tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.
I am about to graduate with a degree in Travel and Tourism Management.
2.
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành là một ngành trong viện Du lịch.
Travel and Tourism Management is a branch of the Institute of Tourism.
Ghi chú
Cùng tìm hiểu thêm về một số chuyên ngành khác thuộc khoa du lịch (Faculty of Tourism) của trường đại học nha!
- chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành: Travel and Tourism Management
- chuyên ngành Quản trị Khách sạn: Hotel Management
- chuyên ngành Quản trị Sự kiện và Dịch vụ giải trí: Event and Entertainment Management
- chuyên ngành Quản trị Nhà hàng: Hospitality Management
- chuyên ngành Quản trị Du thuyền: Cruise Tourism Management