VIETNAMESE
phiếu bé ngoan
ENGLISH
good child card
NOUN
/gʊd ʧaɪld kɑrd/
Phiếu bé ngoan là một dạng phiếu điểm dành cho trẻ nhỏ để nhận xét đánh giá trẻ đã hoàn thành tốt, ngoan ngoãn trong quâ trình học tập.
Ví dụ
1.
Những đứa trẻ có thành tích xuất sắc tại các trường mẫu giáo được tặng phiếu bé ngoan.
Children with excellent performance at kindergardens are awared the good child card.
2.
Phiếu bé ngoan được trao tặng vào mỗi cuối tuần.
The good child cards are often rewarded on weekends.
Ghi chú
Phiếu bé ngoan (good child card) là một dạng phiếu điểm (scorecard) dành cho trẻ nhỏ (young children) để nhận xét đánh giá (evaluate) trẻ đã hoàn thành tốt, ngoan ngoãn (obedient) trong quá trình học tập.