VIETNAMESE
oẳn tù tì
kéo búa bao, kéo lá đấm, xìm xầm
ENGLISH
rock, paper, scissors
NOUN
/rɑk, ˈpeɪpər, ˈsɪzərz/
Oẳn tù tì là trò chơi bằng tay mang tính đối nghịch giữa hai hoặc nhiều người chơi cùng lúc khi ra một trong ba hình dạng của bàn tay.
Ví dụ
1.
Oẳn tù tì thường được sử dụng như một phương thức lựa chọn công bằng giữa hai người, tương tự như tung đồng xu, rút ống hút, hoặc ném xúc xắc.
Rock, paper, scissors is often used as a fair choosing method between two people, similar to coin flipping, drawing straws, or throwing dice.
2.
Hãy oẳn tù tì để quyết định ai sẽ trả tiền.
Let's use rock, paper, scissors to decide who's gonna pay for this.
Ghi chú
Một số trò chơi dân gian nè!
- đánh chuyền: bamboo jacks
- mèo bắt chuột: cat and mouse game
- kéo cưa lừa xẻ: chanting while sawing wood
- rồng rắn lên mây: dragon snake
- nhảy lò cò: hopscotch
- ô ăn quan: Mandarin Square Capturing
- trốn tìm: hide and seek
- nhảy bao bố: sack racing