VIETNAMESE

nước Thuỵ Điển

quốc gia Thuỵ Điển, Thuỵ Điển

ENGLISH

Sweden

  

NOUN

/ˈswidən/

Nước Thuỵ Điển là một vương quốc ở Bắc Âu giáp Na Uy ở phía Tây và Phần Lan ở phía Đông Bắc.

Ví dụ

1.

Nước Thụy Điển là một quốc gia ở Bắc Âu.

Sweden is a country in Northern Europe.

2.

Chúng tôi băng qua sông để đến nước Thuỵ Điển.

We crossed over the river into Sweden.

Ghi chú

Một số các quốc gia ở Bắc Âu:
- nước Phần Lan: Finland
- nước Ireland: Ireland
- nước Na Uy: Norway
- nước Scotland: Scotland
- nước Thụy Điển: Sweden
- nước Estonia: Estonia