VIETNAMESE

nước Áo

quốc gia Áo, Áo

ENGLISH

Austria

  
NOUN

/ˈɔstriə/

Nước Áo là một quốc gia không giáp biển nằm tại Trung Âu.

Ví dụ

1.

Nước Áo là quốc gia có nhiều đồi núi ở Nam Trung Âu.

Austria is a landlocked country of central Europe.

2.

Nước Thụy Sĩ nằm giữa nước Pháp, nước Đức, nước Áo và nước Ý.

Switzerland lies between France, Germany, Austria and Italy.

Ghi chú

Các bạn cùng DOL phân biệt người Áo (Austrian) và người Úc (Australian) nha: - Người Áo (Austrian): người mang quốc tịch Áo (Ví dụ: My friend is Austrian and he speaks German and English fluently. - Bạn của tôi là người Áo và anh ấy nói tiếng Đức và tiếng Anh trôi chảy.) - Người Úc (Australian): người mang quốc tịch Úc (Ví dụ: I met some interesting Australians on my trip to Sydney. - Tôi gặp một vài người Úc thú vị trong chuyến đi đến Sydney của tôi.)