VIETNAMESE

nước Áo

quốc gia Áo, Áo

ENGLISH

Austria

  
NOUN

/ˈɔstriə/

Nước Áo, tên chính thức là Cộng hòa Áo là một quốc gia không giáp biển nằm tại Trung Âu.

Ví dụ

1.

Nước Áo là quốc gia có nhiều đồi núi ở Nam Trung Âu.

Austria is a landlocked country of central Europe.

2.

Nước Thụy Sĩ nằm giữa nước Pháp, nước Đức, nước Áo và nước Ý.

Switzerland lies between France, Germany, Austria and Italy.

Ghi chú

Tên các quốc gia ở khu vực Tây Âu:

- nước Áo: Austria

- nước Pháp: France

- nước Đức: Germany

- nước Hà Lan: Netherlands

- nước Thuỵ Sĩ: Switzerland