VIETNAMESE

nón rộng vành

nón lưỡi trai, nón lá

ENGLISH

wide brimmed hat

  

NOUN

/waɪd brɪmd hæt/

Nón rộng vành là nón có vành rộng nhằm che nắng hoặc thể hiện phong cách thời trang.

Ví dụ

1.

Những chiếc nón rộng vành gần đây ngày càng trở nên phổ biến và hợp thời trang.

Wide brimmed hats have become more popular and fashionable recently.

2.

Vành của những chiếc nón rộng vành có thể lên đến 10 inch nhưng thường là từ 4 đến 6 inch.

The brims of wide brimmed hats can get up to 10 inches but more often are between 4 and 6 inches.

Ghi chú

Chúng ta cùng học từ vựng về các loại mũ nha!
- beanie: mũ len
- beret hat: mũ nồi
- boater: mũ rơm thuỷ thủ
- bowler hat: mũ quả dưa
- bucket hat: mũ xô
- cowboy hat: mũ cao bồi