VIETNAMESE

người Việt gốc Hoa

ENGLISH

Chinese Vietnamese

  

NOUN

/ʧaɪˈniz viɛtnɑˈmis/

Hoa people

Người Việt gốc Hoa hay người Hoa là người có nguồn gốc đến từ Trung Quốc sinh sống ở Việt Nam. Các tên gọi khác của họ là Khách nhân, người Hán, người Tàu,...

Ví dụ

1.

Quán ăn đó do một người Việt gốc Hoa mở.

That restaurant was opened by a Chinese Vietnamese chef.

2.

Bố của cô ấy là người Việt gốc Hoa nên cô ấy thành thạo cả 2 ngôn ngữ.

Her dad is a Chinese Vietnamese so she's fluent in both languages.

Ghi chú

Một số các cư dân ở khu vực Đông Á nè!
- người Triều Tiên: North Korean
- người Hàn Quốc: South Korean
- người Mông Cổ: Mongolian
- người Nhật: Japanese
- người Trung Quốc: Chinese