VIETNAMESE

ngôi sao

ENGLISH

star

  

NOUN

/stɑr/

Ngôi sao là một thiên thể plasma sáng, có khối lượng lớn được giữ bởi lực hấp dẫn.

Ví dụ

1.

Những ngôi sao lấp lánh phía trên chúng khi chúng nằm trên đồi.

Stars twinkled above them as they lay on the hill.

2.

Sirius là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

Sirius is the brightest star in the sky.

Ghi chú

Một số các nghĩa khác của star:
- star (ngôi sao): Michael Jackson is a world famous music star.
(Michael Jackson là 1 ngôi sao âm nhạc nổi tiếng toàn cầu.)
- star (biểu tượng ngôi sao): The teacher gave Tom a gold star for his drawing.
(Giáo viên cho Tom 1 biểu tượng ngôi sao vì bức tranh của cậu ấy.)
- star (tham gia): Zusak's novel "The Book Thief" was turned into a movie starring Geoffrey Rush.
(Cuốn tiểu thuyết "The Book Thief" của Zusak đã được chuyển thể thành phim với sự tham gia của Geoffrey Rush.)