VIETNAMESE
múa lân
ENGLISH
lion dance
NOUN
/ˈlaɪən dæns/
Múa lân là một môn nghệ thuật múa dân gian đường phố có nguồn gốc từ Trung Quốc, thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu.
Ví dụ
1.
Một sự kiện quan trọng trước và trong lễ hội là múa lân.
One important event before and during the festival are lion dances.
2.
Đối với người Trung Quốc, múa lân được tổ chức để xua đuổi tà ma.
For the Chinese, lion dances are held to chase away evil spirits.
Ghi chú
Múa lân (Lion dance) là một môn nghệ thuật múa dân gian đường phố (street folk dance art) có nguồn gốc từ Trung Quốc, thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội (festie occasions), đặc biệt là Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu.