VIETNAMESE
một ngày không xa
ENGLISH
someday
NOUN
/ˈsʌmˌdeɪ/
Một ngày không xa là một ngày nào đó trong tương lai gần.
Ví dụ
1.
Tôi muốn đến thăm Nhật Bản vào một ngày không xa.
I'd like to visit Japan someday.
2.
Cô ấy hy vọng sẽ xuất bản quyển tiểu thuyết của mình vào một ngày không xa.
She hopes to publish her novel someday.
Ghi chú
Một số đơn vị đo thời gian:
- giây: second
- phút: minute
- giờ: hour
- tháng: month
- năm: year
- thập kỉ: decade