VIETNAMESE

máy cắt hợp bộ

tủ phân khoang

ENGLISH

metal-clad switchgear

  

NOUN

/ˈmɛtəl-klæd swɪtʃˌɡɪr/

Máy cắt hợp bộ là 1 thiết bị máy cắt điện dùng để đóng cắt, có buồng dập hồ quang.

Ví dụ

1.

Máy cắt hợp bộ thường dùng trong những nhà máy sản xuất công nghiệp.

Metal-clad switchgears are often used in industrial production plants.

2.

Máy cắt hợp bộ thường được chế tạo thành 1 dạng tủ điện đặt ở trong nhà.

The metal-clad switchgear is usually made into a type of electrical cabinet placed in the house.

Ghi chú

Máy cắt hợp bộ (metal-clad switchgear) là 1 thiết bị máy cắt điện (electrical circuit) dùng để đóng cắt, có buồng dập hồ quang (arc extinguishing chamber).