VIETNAMESE

lãnh đạo

ENGLISH

leader

  

NOUN

/ˈlidər/

Lãnh đạo là người định hướng, hướng dẫn và ảnh hưởng đến hành vi của những người theo mình nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể.

Ví dụ

1.

Người lãnh đạo chỉ ra rằng kế hoạch đã thất bại.

The leader indicated that the plans had failed.

2.

Vụ bê bối đã làm tổn hại đến uy tín của ông với tư cách là một nhà lãnh đạo.

The scandal has damaged his credibility as a leader.

Ghi chú

Cùng phân biệt leader manager nha!
- Lãnh đạo (leader) là người định hướng, hướng dẫn và ảnh hưởng đến hành vi của những người theo mình nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể.
- Quản lý (manager) là đại diện của tổ chức chịu trách nhiệm quản lý công việc của một nhóm nhân viên và thực hiện các hành động cần thiết bất cứ khi nào được yêu cầu.