VIETNAMESE

làng nghề

ENGLISH

craft village

  
NOUN

/kræft ˈvɪləʤ/

Làng nghề là một đơn vị hành chính cổ xưa mà cũng có nghĩa là một nơi quần cư đông người, sinh hoạt có tổ chức, có kỷ cương tập quán riêng theo nghĩa rộng. Làng nghề không những là một làng sống chuyên nghề mà cũng có hàm ý là những người cùng nghề sống hợp quần thể để phát triển công ăn việc làm.

Ví dụ

1.

Các làng nghề truyền thống ở Việt Nam rất đa dạng và độc đáo về chuyên môn và sản phẩm.

The traditional craft villages in Vietnam are diverse and unique in their expertise and products.

2.

Đó là hợp tác xã làng nghề.

It is a craft village cooperative.

Ghi chú

Những làng nghề (craft village) nổi tiếng ở Việt Nam nè!

- Bat Trang Pottery Making Village: Làng Gốm Bát Tràng - Hà nội.

=> Bat Trang pottery is an old traditional craft village which is situated in Gia Lam, Hanoi. It is believed to be the oldest and most well-known pottery village in Vietnam. (Gốm Bát Tràng là một làng nghề truyền thống lâu đời ở Gia Lâm, Hà Nội. Đây được cho là làng gốm lâu đời nhất và nổi tiếng nhất Việt Nam.)

- Van Phuc Silk Village: Làng lụa Vạn Phúc

=> Van Phuc Silk village is not far from Hanoi centre, however, this village has preserved the elements of a Vietnamese traditional village with banyan trees, wells, and marketplaces under the trees. (Làng lụa Vạn Phúc cách trung tâm Hà Nội không xa, tuy nhiên, ngôi làng này vẫn lưu giữ được những yếu tố của một làng quê truyền thống Việt Nam với cây đa, giếng nước, chợ phiên dưới tán cây. )

- Dong Ho Folk Painting Village: Làng tranh Đông Hồ

=> Paintings in Dong Ho Folk Painting villages have existed for a long time in Vietnam since around the 16th century. This village is situated in Bac Ninh province. In Dong Ho paintings, there are many subjects of study namely daily activities of people, dreams of a good life and happiness, the customs of Vietnamese. (Tranh ở các làng Tranh dân gian Đông Hồ đã có từ lâu đời ở Việt Nam từ khoảng thế kỷ XVI. Làng này thuộc tỉnh Bắc Ninh. Trong tranh Đông Hồ có nhiều đối tượng nghiên cứu là sinh hoạt đời thường của con người, ước mơ về cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, phong tục tập quán của người Việt Nam.)