VIETNAMESE

khung sắt

ENGLISH

iron bracket

  

NOUN

/ˈaɪərn ˈbrækɪt/

Khung sắt là một miếng kim loại bằng sắt thường là hình chữ L, được gắn chặt vào tường và được sử dụng để đỡ một thứ gì đó chẳng hạn như kệ.

Ví dụ

1.

Bố tôi đang sửa lại khung sắt kệ sách trong phòng tôi.

My dad is fixing the bookshelf iron bracket in my room.

2.

Khung sắt bên trái bị lỏng ốc vít rồi.

The left iron bracket has several loose screws.

Ghi chú

Một số nghĩa khác của bracket:
- ngoặc (bracket): Biographical information is included in brackets.
(Thông tin tiểu sử được ghi trong ngoặc.)
- nhóm (bracket): They were both surgeons in a high income bracket.
(Cả hai đều là bác sĩ phẫu thuật thuộc nhóm thu nhập cao.)