VIETNAMESE

khoảng thông tầng

ENGLISH

void

  

NOUN

/vɔɪd/

Khoảng thông tầng là khoảng không gian trống trong ngôi nhà thông từ tầng một đến tầng hai hoặc ba, dùng để lấy ánh sáng.

Ví dụ

1.

Với những ngôi nhà có chiều dài lớn hơn 20m, hoàn toàn bố trí được hai, thậm chí là ba khoảng thông tầng.

For houses with a length greater than 20m, it is possible to arrange two or even three voids.

2.

Ngoài việc cung cấp ánh sáng, khoảng thông tầng còn ảnh hưởng đến phong thủy.

In addition to providing light, the void also affects feng shui.

Ghi chú

Cùng là khoảng trống (empty space) trong nhà, nhưng khoảng thông tầng với giếng trời khác nhau nha!
- Khoảng thông tầng (void) là khoảng không rộng hơn và không bắt buộc thông từ mái nhà xuống tầng 1.
- Giếng trời (skylight) là khoảng không lấy ánh sáng tự nhiên nhỏ hơn và thường thông thẳng từ mái nhà xuống tầng 1.