VIETNAMESE
học viện kỹ thuật quân sự
ENGLISH
Military Technology Academy
NOUN
/ˈmɪləˌtɛri tɛkˈnɑləʤi əˈkædəmi/
Học viện kỹ thuật quân sự là nơi đào tạo các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ quân sự, công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao phục vụ sự nghiệp hiện đại hoá quân đội và các ngành kinh tế quốc dân.
Ví dụ
1.
Học viện Kỹ thuật Quân sự đào tạo các ngành liên quan đến khoa học quốc phòng, nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật mặt đất.
The Military Technical provides services associated with defence science, research, development and testing in the field of ground engineering.
2.
Học viện Kỹ thuật quân sự có những khoa nào?
What departments are there at Military Technology Academy?
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu về tên tiếng Anh của một số học viện ở Việt Nam nha!
- People's Security Academy (học viện an ninh)
- Posts and Telecommunications Institute of Technology (học viện công nghệ bưu chính viễn thông)
- Vietnam Aviation Academy (học viện hàng không)
- National Academy of Public Administration (học viện hành chính quốc gia)
- Academy of Cryptography Techniques (học viện kỹ thuật mật mã)
- Military Technology Academy (học viện kỹ thuật quân sự)
- Banking Academy (học viện ngân hàng)
- Diplomatic Academy of Vietnam (học viện ngoại giao)
- Vietnam Academy of Finance (học viện tài chính)
- Academy of Justice (học viện tư pháp)