VIETNAMESE
Hoàng Sa
ENGLISH
Paracel islands
NOUN
/ˈpɑːrɑsl ˈaɪləndz/
Hoang Sa islands
Quần đảo Hoàng Sa hay quần đảo Tây Sa là một nhóm khoảng 30 đảo, bãi san hô và mỏm đá ngầm nhỏ ở Biển Đông.
Ví dụ
1.
Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.
Spratly, Paracel Islands belong to Vietnam.
2.
Trung Quốc ra mắt tour với tàu du lịch đến đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
China launches new cruise ship tour to Vietnam's Paracel Islands.
Ghi chú
Tên của một số đảo ở Việt Nam nè!
- Paracel islands: Hoàng Sa
- Spratly islands: Trường Sa
- Phu Quoc island: Phú Quốc
- Con Dao island: Côn Đảo
- Ly Son island: Đảo Lý Sơn