VIETNAMESE
dầu hỏa
ENGLISH
kerosene
NOUN
/ˈkɛrəˌsin/
petroleum
Dầu hỏa hay Kêrôsin là hỗn hợp của các hiđrôcacbon lỏng không màu, dễ bắt cháy. Nó thu được từ chưng cất phân đoạn dầu mỏ ở nhiệt độ 150 °C đến 275 °C.
Ví dụ
1.
Dầu hỏa là một loại dầu trong được sử dụng làm nhiên liệu, đặc biệt để sưởi ấm và chiếu sáng.
Kerosene is a type of clear oil that is used as a fuel, esp. for heating and lighting.
2.
Lửa cháy to hơn khi cô ấy thêm một ít dầu hoả vào.
The fire burned up when she added some kerosene.
Ghi chú
Một số loại dầu được sử dụng trong công nghiệp:
- dầu than đá: coal oil
- dầu nhiên liệu: fuel oil
- dầu thô: crude oil
- dầu nhớt: engine oil
- dầu hoả: kerosene