VIETNAMESE
đường kính
ENGLISH
diameter
NOUN
/daɪˈæmətər/
Trong hình học phẳng, đường kính của một đường tròn là khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm bất kỳ trên đường tròn đó. Đường kính là trường hợp đặc biệt của dây cung đi qua tâm đường tròn.
Ví dụ
1.
Đường kính gấp đôi bán kính.
The diameter measures twice the radius.
2.
Đường kính bên trong có thể được điều chỉnh dễ dàng.
The inner diameter is easily adjusted.
Ghi chú
Một số siêu việt (transcendental number) có giá trị là tỷ lệ (ratio) giữa chu vi (circumference) và đường kính (diameter) hình tròn.