VIETNAMESE
Đài Bắc
ENGLISH
Taipei
NOUN
/ˈtaɪˌpeɪ/
Đài Bắc là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Đài Loan và một trong những trung tâm lớn ở khu vực Đông Á. Đại học Quốc lập Đài Loan nằm tại Đài Bắc, cũng như Bảo tàng Cố cung Quốc lập, vốn là nơi có một trong những bộ sưu tập cổ vật và thư họa Trung Hoa lớn nhất trên thế giới.
Ví dụ
1.
Bạn đến từ Đài Bắc, phải không?
You are from Taipei, aren't you?
2.
Các chuyến bay đến và đi từ Đài Bắc đang hoạt động bình thường trở lại.
Flights in and out of Taipei are functioning normally again.
Ghi chú
Một số các thành phố của Đài Loan (Taiwan):
- Tân Bắc: New Taipei
- Đài Viên: Taoyuan
- Đài Trung: Taichung
- Đài Nam: Tainan
- Cao Hùng: Kaohsiung