VIETNAMESE

cung bọ cạp

thiên yết, thần nông, thiên hạt

ENGLISH

scorpio

  
NOUN

/ˈskɔrpiˌoʊ/

Bọ Cạp là cung chiêm tinh thứ tám trong vòng Hoàng Đạo, nằm giữa độ thứ 210 và 240 của kinh độ thiên thể. Đây là một trong bốn cung Cố định và là một trong ba cung thuộc nguyên tố nước.

Ví dụ

1.

Cung Bọ Cạp luôn mong muốn được biết những bí mật sâu kín nhất của mọi người.

Scorpio always wishes to know everyone's deepest secrets.

2.

Bọ Cạp cực kỳ thông minh và trực quan.

Scorpio is extremely clairvoyant and intuitive.

Ghi chú

Từ vựng về các cung hoàng đạo trong tiếng Anh:

- cung Bạch Dương: Aries

- cung Kim Ngưu: Taurus

- cung Song Tử: Gemini

- cung Cự Giải: Cancer

- cung Sư Tử: Leo

- cung Xử Nữ: Virgo

- cung Thiên Bình: Libra

- cung Bọ Cạp/Thần Nông: Scorpio

- cung Nhân Mã: Sagittarius

- cung Ma Kết: Capricorn

- cung Bảo Bình: Aquarius

- cung Song Ngư: Pisces