VIETNAMESE
chuyên viên nhân sự
chuyên viên hành chính nhân sự
ENGLISH
human resources specialist
NOUN
/ˈhjumən ˈrisɔrsɪz ˈspɛʃələst/
HR administrative professional
Chuyên viên nhân sự là người chịu trách nhiệm các vấn đề xoay quanh công tác tuyển dụng và bố trí nhân viêntrong công ty.
Ví dụ
1.
Chuyên viên nhân sự giúp nhà tuyển dụng tìm được những ứng viên có năng lực nhất để đáp ứng nhu cầu của tổ chức.
A human resources specialist helps an employer find job candidates who are most qualified to meet the organization's needs.
2.
Các chuyên viên nhân sự tuyển dụng, sàng lọc và phỏng vấn những người xin việc và đưa những công nhân mới được thuê vào làm việc.
Human resources specialists recruit, screen, and interview job applicants and place newly hired workers in jobs.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh để gọi tên các chuyên viên của một số phòng ban nha!
- HR administrative professional (chuyên viên hành chính nhân sự)
- human resources specialist (chuyên viên nhân sự)
- administrative specialist (chuyên viên hành chính)
- personal customer specialist (chuyên viên khách hàng cá nhân)
- business professional (chuyên viên kinh doanh)
- technical expert (chuyên viên kỹ thuật)
- marketing specialist (chuyên viên marketing)
- market development specialist (chuyên viên phát triển thị trường)
- public relation specialist (chuyên viên quan hệ công chúng)
- public relations executive (chuyên viên truyền thông)
- project management specialist (chuyên viên quản lý dự án)