VIETNAMESE

chụp x quang

siêu âm

ENGLISH

x-ray image

  

NOUN

/ˈɛksˌreɪ ˈɪmɪdʒ/

ultrasound

Chụp X quang là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được áp dụng để tạo ra hình ảnh rõ nét về hệ cơ xương và một số mô trong cơ thể, từ đó giúp bác sĩ chẩn đoán, theo dõi và điều trị nhiều loại bệnh lý.

Ví dụ

1.

Những bệnh nhân chụp X quang mời đi theo hướng này.

Patients for X-ray image please go this direction.

2.

Cho tôi hỏi mình có thể chụp X quang ở phòng nào?

May I ask in which room I can take X-ray images?

Ghi chú

Chúng ta cùng học về một số từ tiếng Anh nói về các phương pháp chẩn đóan hình ảnh (diagnostic imaging) nha!
- X-ray image (chụp x-ray)
- magnetic resonance imaging (chụp cộng hưởng từ)
- ultrasound (chụp siêu âm)
- computerized tomography (CT) scan (chụp cắt lớp)
- echocardiography (chụp siêu âm tim)