VIETNAMESE
Châu Phi
ENGLISH
Africa
NOUN
/ˈæfrəkə/
Châu Phi hay Phi Châu là châu lục đứng thứ hai trên thế giới về dân số, thứ ba về diện tích.
Ví dụ
1.
Chuyến đi của chúng ta đến Châu Phi đang biến thành một thảm hoạ.
Our trip to Africa is turning into a catastrophe.
2.
Sau Châu Âu, thị phần xuất khẩu lớn nhất thuộc về Bắc Mỹ, Châu Á và Châu Đại Dương, Nam Mỹ và Châu Phi theo thứ tự.
After Europe the largest shares of exports are taken by North America, Asia and Oceania, South America and Africa in order.
Ghi chú
Cùng học tên các lục địa (continents) nha!
- châu Á: Asia
- châu Âu: Europe
- châu Phi: Africa
- châu Nam Cực: Antartica
- châu Đại Dương: Australia
- châu Bắc Mỹ: North America
- châu Nam Mĩ: South America