VIETNAMESE

chào buổi sáng

ENGLISH

good morning

  
NOUN

/gʊd ˈmɔrnɪŋ/

Chào buổi sáng là một câu chào dùng để chào hỏi những người mình gặp vào buổi sáng.

Ví dụ

1.

Chào buổi sáng, Peter!

Good morning, Peter.

2.

Đúng là một người đàn ông thô lỗ! Anh ấy hoàn toàn phớt lờ tôi khi tôi nói "Chào buổi sáng!"

What a rude man! He just ignored me when I said "Good morning".

Ghi chú

Môt số câu chào hỏi (greeting) dùng để trò chuyện thông dụng trong tiếng Anh:

- Chào buổi sáng/trưa/chiếu: Good morning/Good afternoon/Good evening

- Bạn bao nhiều tuổi? How old are you?

- Sở thích của bạn là gì? What is your hobby?

- Bạn ngủ chưa? Did you sleep?

- Tôi nhớ bạn: I miss you.

- Giữ sức khỏe nhé: Take care (of your health).