VIETNAMESE

cây mướp

mướp ta, mướp hương, mướp gối

ENGLISH

sponge gourd

/spʌnʤ ɡʊəd/

Egyptian cucumber, Vietnamese luffa

Cây mướp là một loại cây thảo dạng dây leo. Lá mọc so le, dạng tim, có 5-7 thùy có răng. Hoa đơn tính, các hoa đực tập hợp thành chùm dạng chùy, các hoa cái mọc đơn độc. Quả dài 25-30cm hay hơn, rộng 6–8 cm, hình trụ thuôn, khi già thì khô, bên trong có nhiều xơ dai.

Ví dụ

1.

Cây mướp có quả hình trụ, mọc trên thân leo, thuộc thân thảo.

The sponge gourd has cylindrical fruits that grows on a climbing, herbaceous vine.

2.

Brazil, Ấn Độ, Mexico và Ghana là những quốc gia trồng nhiều cây mướp.

Brazil, India, Mexico and Ghana are the countries where grow a lot of sponge gourds.

Ghi chú

Cùng DOL học từ vựng tiếng Anh về các bộ phận của cây nhé! - leaf: chiếc lá - trunk: thân cây - bark: vỏ cây - root: rễ cây - branch: cành cây - twig: cành con, nhánh con