VIETNAMESE
bạn đến từ nước nào
ENGLISH
which country are you from?
NOUN
/wɪʧ ˈkʌntri ɑr ju frʌm?/
"Bạn ở nước nào" là một câu hỏi dùng để xác định quốc gia của một người.
Ví dụ
1.
Bạn trông không giống một người châu Á, vậy bạn đến từ nước nào?
You don't look like an Asian, so which country are you from?
2.
Giọng của bạn nghe lạ quá, bạn đến từ nước nào?
Your accent sounds unfamiliar, which country are you from?
Ghi chú
Một cách hỏi khác để biết quốc tịch của đối phương đây nha!
- where do you come from (bạn đến từ đâu): Your accent sounds unfamiliar, where do you come from?
(Giọng của bạn nghe lạ quá, bạn đến từ đâu vậy?)