VIETNAMESE
tư vấn du học
công ty du học
ENGLISH
study abroad consultant
NOUN
/ˈstʌdi əˈbrɔd kənˈsʌltənt/
educational agency
Tư vấn du học là công việc đòi hỏi kỹ năng và kiến thức để có thể tư vấn cho du học sinh một cách chính xác.
Ví dụ
1.
Tôi không thể hứa trước, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra người tư vấn du học phù hợp nhất cho bạn.
I can't make any promise, but I'll try my best to find the most study abroad consultant for you.
2.
Cuộc sống của một nhà tư vấn du học có thể là một thử thách.
Life as a study abroad consultant could be challenging.
Ghi chú
Một công ty du học (educational agency) thường chịu trách nhiệm thu thập các hồ sơ du học (study abroad record) và phân phối cho các nhân viên tư vấn du học (study abroad consultant) phụ trách cũng như tổ chức các buổi hội thảo du học (study abroad workshop) định kỳ.