VIETNAMESE

phố cổ Hà Nội

ENGLISH

Old Quarter

  

NOUN

/oʊld ˈkwɔrtər/

Khu phố cổ Hà Nội là tên gọi thông thường của một khu vực đô thị có từ lâu đời của Hà Nội nằm ở ngoài hoàng thành Thăng Long. Khu đô thị này tập trung dân cư hoạt động tiểu thủ công nghiệp và buôn bán giao thương, hình thành lên những phố nghề đặc trưng, mang những nét truyền thống riêng biệt của cư dân thành thị, kinh đô.

Ví dụ

1.

Phố cổ Hà Nội nằm ở phía Tây và Bắc của hồ Hoàn Kiếm gồm 36 phố phường, mỗi phố lại tập trung bán một mặt hàng khác nhau.

Hanoi Old Quarter is located to the west and north of Hoan Kiem Lake, including 36 streets, each street focuses on selling a different product.

2.

Phố cổ Hà Nội nằm ở phía Tây và Bắc của hồ Hoàn Kiếm.

Hanoi Old Quarter is located to the West and North of the Lake of the Returned Sword.

Ghi chú

Cùng khám phá thủ đô với từ vựng về 1 số danh lam thắng cảnh bằng tiếng Anh nào!
- phố Cổ: the Old Quarter
- hồ Hoàn Kiếm: Hoan Kiem lake
- nhà tù Hoả Lò: Hoa Lo prison
- chợ Đồng Xuân: Dong Xuan market
- lăng Bác: Ho Chi Minh Mausoleum