VIETNAMESE

chúc mừng sinh nhật

ENGLISH

happy birthday

  

NOUN

/ˈhæpi ˈbɜrθˌdeɪ/

Chúc mừng sinh nhật là lời chúc được dành cho người có sinh nhật.

Ví dụ

1.

Chúc mừng sinh nhật bạn!

Happy birthday to you!

2.

Chúc mừng sinh nhật. Hy vọng ngày hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời của bạn.

Happy birthday. I hope today treats you well.

Ghi chú

Đây là các lời chúc phổ biến trong tiếng Anh nha!
- Chúc mọi điều tốt lành nhất!: All the best!/Best wishes
- Cẩn thận nhé: Be careful
- Chúc may mắn: Best of luck/Knock on wood
- Hy vọng mọi thứ sẽ ổn: Hope things will turn out fine
- Chúc bạn gặp nhiều may mắn: Wishing you lots of luck
- Chúa phù hộ bạn: God bless you