VIETNAMESE

chim chích chòe

ENGLISH

magpie-robins

  
NOUN

/ˈmægˌpaɪ-ˈrɑbənz/

Chim chích chòe là tên gọi chung để chỉ một số loài chim kích thước trung bình, ăn sâu bọ (một số loài còn ăn cả các loại quả mọng và các loại quả khác) trong các chi Copsychus sensu lato và Enicurus.

Ví dụ

1.

Chim chích chòe được biết đến với những bài hát to và du dương.

Magpie-robins are known for their loud and melodious songs.

2.

Chim chích chòe là được tìm thấy ở tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á.

Magpie-robins are found in the Indian subcontinent and Southeast Asia.

Ghi chú

Cùng DOL học tên một số loài chim phổ biến khác nhé! - Dove / Pigeon (bồ câu) - Seagull (hải âu) - Blackbird (chim sáo) - Eagle (đại bàng) - Hawk (diều hâu) - Falcon (chim ưng) - Kiwi (chim kiwi) - Owl (cú mèo)