VIETNAMESE

cây thị

ENGLISH

gold apple tree

  
NOUN

/goʊld ˈæpəl tri/

Cây thị là loài cây thân gỗ, cây đến tuổi trưởng thành cao trung bình khoảng 5–6 m (có những cây cổ thụ hàng trăm tuổi cao hơn 20 m). Lá mọc so le, phiền lá hình thuôn, dài 5–8 cm, rộng 2–4 cm; cuống lá dài 6–9 mm, có phủ lông.

Ví dụ

1.

Cây thị là loại cây ưa ánh sáng, không ưa nước.

The gold apple tree is a light-loving plant that does not like water.

2.

Khi trồng cây thị, nên ưu tiên trồng tại các khu vực đầy đủ ảnh sáng.

When planting gold apple trees, priority should be given to planting in well-lit areas.

Khóa học IELTS

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng tiếng anh về cây ăn quả nha (fruit trees) nha!

- banana tree: cây chuối

- pear tree: cây lê

- pomegranate tree: cây lựu

- orange tree: cây cam

- peach tree: cây đào

- jackfruit: cây mít

- starfruit tree: cây khế

- longan tree: cây nhãn