VIETNAMESE

cây hạt trần

thực vật khỏa tử

ENGLISH

gymnosperm

/gymnosperm/

Cây hạt trần là nhóm thực vật không hoa, chứa các hạt có cấu trúc tương tự như hình nón, không được bọc trong quả. Hạt của cây thường không được hình thành trong noãn hay bên trong quả như thực vật hạt kín, chúng được tìm thấy trên vảy bắc của lá nón và các cấu trúc tương tự.

Ví dụ

1.

Nhóm cây hạt trần sống lớn nhất là những cây lá kim.

The largest group of living gymnosperms are the conifers.

2.

Cây hạt trần không có hoa hoặc quả và có hạt trần trên bề mặt lá.

Gymnosperms have no flowers or fruits and have naked seeds on the surface of their leaves.

Ghi chú

Cùng học 1 số loại cây hạt trần nhé! - conifers: cây lá kim - ginkgo: cây bạch quả - pine tree: cây thông - araucaria tree: cây bách tán