VIETNAMESE

cá song

cá mú

ENGLISH

garrupa

  

NOUN

/garrupa/

Cá song hay còn gọi là cá mú nói chung thường được đặt cho những loài cá theo một trong hai chi lớn là Epinephelus và Mycteroperca.

Ví dụ

1.

Về mặt thể chất, những con cá song trung bình nặng khoảng 400 pound.

Physically, the garrupa's average weight is around 400 pounds.

2.

Cá song biển là loại đặc sản nổi tiếng của Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Sea garrupa is a famous specialty of Hai Phong, Quang Ninh, Thanh Hoa.

Ghi chú

Cá là một trong những thực phẩm bổ dưỡng, thường được dùng trong nhiều món ăn. Chúng ta cùng học một số từ vựng về tên các loài cá phổ biến để bổ sung thêm vốn từ của mình trong chủ đề này nhé!
- garrupa: cá song
- trichogaster pectoralis: cá sặc
- gray eel-catfish: cá ngát
- cuttlefish: cá mực
- osteochilus vittatus: cá mè
- white sardine: cá mai