VIETNAMESE

bệnh suy giảm trí nhớ

ENGLISH

alzheimer's disease

  
NOUN

/ˈælzˌhaɪmərz dɪˈziz/

Bệnh suy giảm trí nhớ là hiện tượng não bộ suy giảm chức năng hoặc quá trình vận chuyển những thông tin và trí nhớ về vỏ não bị ngưng trệ.

Ví dụ

1.

Bệnh suy giảm trí nhớ là loại bệnh mất trí nhớ thường gặp nhất.

Alzheimer's disease is the most frequent type of dementia.

2.

Alzheimer's disease is one of the most debilitating and agonizing diseases that affects the elderly.

Alzheimer's disease is one of the most debilitating and agonizing diseases that affects the elderly.

Ghi chú

Chúng ta cùng phân biệt dementia và Alzheimer's nha! - Bệnh mất trí nhớ (dementia): nói chung về các loại bệnh làm suy giảm khả năng ghi nhớ, suy nghĩ hoặc đưa ra các quyết định. Ví dụ: The doctor diagnosed him with a type of dementia. (Bác sĩ chẩn đoán anh mắc một loại bệnh mất trí nhớ.) - Bệnh mất trí nhớ ở người cao tuổi (Alzheimer's): một loại bệnh mất trí nhớ, thường gặp phải ở người cao tuổi. Ví dụ: His grandma needs to be taken care of because she has Alzheimer's. (Bà của anh ấy cần được chăm sóc vì bà ấy bị bệnh mất trí nhớ ở người già.)