VIETNAMESE

trường mầm non

ENGLISH

preschool

  

NOUN

/priˈskul/

kintergarden

Trường mầm non là hệ thống chương trình giáo dục dành cho trẻ mầm non dựa trên các hoạt động chơi, ca hát, thể dục, các hoạt động thực tế như vẽ tranh và tương tác xã hội như một phần trong quá trình chuyển tiếp từ nhà tới trường.

Ví dụ

1.

Đầu thế kỷ XIX, cụ thể là vào năm 1816, là nơi khởi nguồn của giáo dục mầm non.

The beginning of the nineteenth century, specifically in 1816, was the birthplace of preschool.

2.

Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng các trường mầm non phải có sự chứng thực của Nhà nước cho hoạt động của nó.

It is important to emphasize that preschools must have State endorsement for its operation.

Ghi chú

Các loại trường học:
- public school (trường công lập)
- boarding school (trường nội trú)
- nursery school (trường mầm non)
- primary school (tiểu học)
- junior high school (trung học cơ sở)
- high school (trung học phổ thông)