VIETNAMESE

cấp hai

ENGLISH

secondary school

  

NOUN

/ˈsɛkənˌdɛri skul/

Cấp hai (hay Trung học cơ sở) là một bậc học trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam, sau Tiểu học (cấp 1) và trước Trung học phổ thông (cấp 3).

Ví dụ

1.

Trường cấp hai Chu Văn An được thành lập vào năm 1908.

Chu Van An Secondary School was established in 1908.

2.

Việc chọn trường cấp 2 tốt hay phù hợp cho con luôn là vấn đề cần được các bậc phụ huynh lưu tâm.

Choosing a good or suitable secondary school for their child is always a matter of concern for parents.

Ghi chú

Các cấp bậc giáo dục tại Việt Nam trong tiếng Anh là:
- Tiểu học: Primary school
- Trung học cơ sở: Secondary school
- Trung học phổ thông: High school
- Đại học: University
- Cao đẳng: College
- Trung tâm giáo dục thường xuyên: Continuing Education Center